top of page
Portrett Roar Barmen-Fløisand.jpg

Bruviks Eiendommer AS

Bruviks Eiendommer AS er et privat eiendomsselskap i Bergen med om lag 200 leieforhold, hvor ca. 90 % av dette er boligkontrakter. Med mer enn 60 års erfaring med utleie av bolig og næring har de stor kjennskap til gode måter å forvalte porteføljen sin på. Roar Barmen-Fløisand jobber som daglig leder i Bruviks Eiendommer AS og valgte å bytte til Unite Living sitt forvaltningssystem i 2019.

«Vi så at måten vi jobbet på krevde for mange manuelle prosesser, og vi opplevde at mangel på automatisering og fravær av en skybasert løsning begrenset oss i forhold til hvordan vi ønsket å jobbe. Vi begynte derfor å se oss om etter et nytt system som svarte bedre på våre ønsker og behov» forteller Roar.

Fjerne manuelle, repeterende oppgaver

«Tidligere ble oppfølgingen av våre leieforhold delvis gjort i Excel og delvis gjennom et forvaltningssystem. Dette fungerte greit, men det krevde vesentlig flere manuelle prosesser og manuell oppfølging enn det som var ønskelig. Målet er at mest mulig av forvaltningen av vår portefølje er digitalisert og automatisert, men at det likevel er muligheter for å ha individuelt tilpassede løsninger til respektive leietakere – slik at systemet tilpasses bruker og leietaker, og ikke omvendt».

 

- Konvensjonelle forvaltningssystemer er bygget for å ivareta eiendom som en «asset class». Enten fra det regnskapstekniske, eller med hovedfokus på drift og vedlikehold. Dette er mest relevant for næring og ikke for bolig. Unite Living er bygget fra et helt annet perspektiv med leietaker i fokus. Vi har skapt en prosessorientert utviklingsmetode som ivaretar de nye kravene, forventningene og behovene til en ny generasjon leietakere og utleiere. – Christian Wierød, CEO Unite Living

28 % av leietakere er 18-29 år

- Forbrukerrådets rapport "å leie bolig i Norge", undersøkt januar 2021

Leietakerprosess.png

- Illustrasjon av alle prosessene leietaker må igjennom for sitt leieforhold.

«Unite Living skiller seg fra andre leverandører ved at det stort sett svarer på alle bestillinger
fra oss som kunde. Det er skybasert, intuitivt, automatisert og totalt. Systemet er godt
utviklet, og samtidig har vi som brukere en klar oppfatning av at Unite Living ikke er ferdig
utviklet. Vi opplever at man i Unite Living har fokus på utvikling og innovasjon, og at vi som
kunde og brukere er invitert til å komme med innspill som vil forenkle og forbedre vår
arbeidshverdag».

Unite Living er laget for profesjonelle utleiere

-    Unite Living er utelukkende bygget for profesjonelle utleiere. Profesjonelle utleiere har behov for et fundamentalt annet system enn private utleiere. Et system for profesjonelle utleiere må ha gode filtreringsmuligheter, støtte for forskjellige organisasjonsstrukturer, fakturering fra datterselskaper hvor leietaker innbetaler direkte til utleier og ikke via en klientkonto hos systemleverandør. Profesjonelle utleiere har også et helt annet behov når det kommer til det regnskapstekniske. Dette er en del av fundamentet til Unite Living, da vår første kunde hadde over 1.000 leieforhold og er underlagt Finanstilsynet, forteller Christian Wierød, CEO Unite Living.

«Vi lar systemet bidra gjennom å stole på løsningene som ligger her. Dermed frigjøres tid og ressurser slik at det som tidligere var manuelle prosesser som krevde oppmerksomhet både for gjennomføring og kontroll nå i mye større grad går av seg selv. Vi slipper å manuelt gjennomføre faktureringer, vi slipper å sende ut varsler og purringer, vi har et automatisert opplegg for depositum, kontraktene signeres og arkiveres med bankID etc. Vi opplever rett
og slett å spare mye tid på å forvalte ved hjelp av Unite Living.» sier Roar.

Ønsker du å ta en sammenligning av måten du jobber på i dag?

Ta kontakt.

Skjermbilde 2022-07-28 kl. 14.09.16.png
Hjorteset.jpg

Brødrene Hjorteset - Automatiserer og digitaliserer driften

Kontakt oss

bottom of page