top of page

Fremtidens forvaltningssystem

Fakturering
Fakturering

Vårt helautomatiske faktureringssystem sparer deg for tid brukt på manuell oppfølging av fakturering og innbetalinger. Basert på husleiekontrakten og selvvalgte innstillinger sender systemet faktura, matcher innbetalinger, purrer og sender varsel om fravikelse uten at du trenger å gjøre noe.

Regnskap
Regnskap

Unite Livings robotiserte regnskapsfører kutter både tid og kostnader for deg som kunde. I tillegg minimeres risikoen for å gjøre feil. Hovedboken vi produserer lar seg enkelt eksportere til alle regnskapssystemer. Vi tilbyr også helintegrasjon med regnskapssystemer.

Kredittsjekk
Kredittsjekk

Gjør en kredittsjekk direkte gjennom systemet via vår partner Experian. Leietakere gir samtykke via interesseskjema eller e-post. Her ifra er det bare et klikk i systemt, og voilà - en kredittrapport er klar et par sekunder senere.

Utkastelse
Utkastelse

Alle arbeidsoppgavene i en utkastelsesprosess er automatisert hos Unite Living. Fra utsendelse av husleiefaktura og frem til valget om å sende begjæring til namsmann. Dette sparer deg for mye tid og høye kostnader. Du vil også bli varslet dersom leietaker betaler etter saken er sendt.

Næring
Næring

Vi har egen modul for næringsleie. Husleieinntektene vil enkelt separeres til riktige kontoer i regnskapet med tilhørende MVA koder. Du kan også selv bestemme tidsintervallet på fakturaen.

Annonsering
Annonsering

Via Unite Living kan du annonsere gjøre endringer direkte til finn.no på din egen bedriftskonto. Vi har også vår egen markedsplatform hvor du kan annonsere gratis.

Min-side
Min-side

Her har leietaker og privat utleier full oversikt på betalinger og status. De kan se og laste ned alle fakturaer og dokumenter, samt rapportere avvik. Utleie-ansvarlig og leietaker kan også enkelt kommunisere via meldingsfunksjonen. All informasjon på ett sted bidrar med å reduserer antall henvendelser.

E-Kontrakter
E-kontrakter

Som kunde av Unite Living kan du bruke egne kontrakter eller benytte deg av vår godkjente husleiekontrakt. Kontraktene signeres digitalt via BankID eller digital håndsignatur. Dette er trygt, og ikke minst enkelt for deg som utleier.

Depositum
Depositum

Unite Living har helautomatisk opprettelse av depositumskonto og depositumsgaranti. Leietaker trenger kun å e-signerer kontrakt for depositumskonto- eller garanti. Resten blir ordnet av seg selv i systemet.

Protokoller
Protokoller

Unite Living har utviklet digitale inn- og utflytningsprotokoller. Her går du gjennom sjekkliste til ulike rom og legger til bilder hvis ønskelig. Leietaker kan også gjennomgå protokollene på egenhånd. Dere bestemmer selv protokollenes innhold og oppbygging.

Statusliste
Statusliste

Unite Livings's filosofi er å bringe all nødvendig informasjon til deg. Dashboardet ditt har en interaktiv statusliste som viser deg ulike økonomiske statuser og informerer deg om hvilke handlinger som kreves i anledning dine leieforhold.

Oppgaver
Oppgaver

På dashboardet har du din egen oppgaveliste. Du kan lage oppgaver for både seg selv og andre i organisasjonen. Oppgavene kan knyttes til leietaker, utleieselskap og leieobjekt. Dette gir en fin oversikt på hva som må gjøres, som for eksempel vaktmesteroppgaver, planlegge innflytting og lage annonser.

Multisignerng
Multisignering

Skal flere være ansvarlige for samme leiekontrakt? Ingen problem med Unite Livings multisignering. Legg inn alle ansvarlige parter og de får tilsendt hver sin link for signering av kontrakt via BankID.

Dritsportal
Driftsportal

Din vaktmester og driftsoperatør får sin egen innlogging til et unikt dashboard. Her har de full oversikt over oppgaver, avviksrapporter og hvilke boliger som står til vedlikehold. Vaktmester og driftsoperatør kan også drifte og gjennomgå inn- og utflyttningsprotokoller.

Chat
Chat

I systemet har du mulighet til å kontakte og chatte med leietakere. Ved en tvist vil du ha all kontakt lagret på et sted som sparer deg tid og ressurser.

Kom i gang
bottom of page