top of page

Personvernerklæring

1. Introduksjon

Unite Living AS («Vi», «Oss» eller «Vår»), org. nr. 916 861 923, er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

I forbindelse med at du («Du», «Deg» eller «Din») registrerer Deg som bruker hos Oss via www.uniteliving.comNettsiden») og benytter Deg av vår plattform for tilretteleggelse for sammenkobling av mennesker i forbindelse med leieforhold eller annonsering eller administrasjon av utleie («Tjenesten»), vil det samles inn personopplysninger om Deg. Vennligst les våre Brukervilkår for å få en klar forståelse for hvilke rettigheter og plikter Du har ved bruk av Tjenesten.

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger Du har krav på når det samles inn opplysninger fra Vår Tjeneste og generell informasjon om hvordan Vi behandler personopplysninger.

Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere Deg om Dine rettigheter, samt om Våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene Vi mottar fra Deg gjennom Din bruk av Tjenesten.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan Vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler Dine personopplysninger.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov, som har implementert EUs personvernforordning 2016/679 ("GDPR"). Personvernerklæringen vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi Tjenesten utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

2. Behandlingsansvarlig

Vi ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av Dine personopplysninger.

Vår Daglige leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

3. Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

 

4.Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å kunne benytte Deg av Tjenesten er det nødvendig at Du gir Oss visse etterspurte personopplysninger. Hvis Du ikke ønsker å gi Oss slike nødvendige opplysninger, kan Vi dessverre ikke gi Deg tilgang til den forespurte Tjenesten.

Ved å benytte deg av Vår Tjeneste, vil Vi kunne behandle disse personopplysningene:

 • Adresse - Formål: Opprette brukerprofil og sende faktura - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg
   

 • Alder - Formål: Opprette brukerprofil og matche leietakere - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg
   

 • Arbeidsgiver - Formål: Opprette brukerprofil, matche leietakere og finne bolig - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg
   

 • Beskrivelse av deg selv - Formål: Opprette brukerprofil, matche leietakere og finne bolig - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer. Formål: Kunne matche innbetalinger med fakturaer - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale.
   

 • Bilder - Formål: Opprette brukerprofil, matche leietakere, finne bolig og annonsere bolig - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (a) - samtykke.
   

 • Brukernavn - Formål: Opprette brukerprofil - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Din bruk av Tjeneste, eksempelvis din søkehistorikk - Formål: Finne bolig, gi deg anbefalinger basert på historikk og markedsføring - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (f) - interesseavveining, hvor Våre berettigede interesser er å tilpasse tjenesten og nettsiden i henhold til antatte preferanser og yte service ved å gi brukere anbefalinger basert på tidligere søk, samt å markedsføre Tjenesten.
   

 • E-postadresse - Formål: Opprette brukerprofil, sende ut faktura, nyhetsbrev etc. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (a) - samtykke eller GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale ved forvaltning av leiekontrakt.
   

 • Fødselsdato - Formål: Opprette brukerprofil, matche leietakere, fylle ut leiekontrakt. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (a) - samtykke eller GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale ved forvaltning av leiekontrakt.
   

 • Hvilket kjønn du ønsker å bo med - Formål: Opprette brukerprofil og matche leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Hvor stor husleie du vil betale - Formål: Hjelpe deg med å sortere rette leiligheter/annonser. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Interesser - Formål: Hjelpe deg med å finne de rette leietakerne. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Kjønn - Formål: Matche deg med de rette personene. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Kommunikasjon med Oss og andre brukere - Formål: Slik at du kan se din egen historikk og at vi kan gi deg kundeservice. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (f) - interesseavveining, hvor Våre berettigede interesser er å tilby Deg kundeservice og tilrettelegge for kommunikasjon mellom brukere.
   

 • Lokasjon - Formål: Hjelpe deg med å finne rooomates og leiligheter/annonser. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Mobiltelefonnummer - Formål: Kommunisere med deg og sende varslinger. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (f) - interesseavveining, hvor Vår berettigede interesse er å kommunisere med brukere.
   

 • Navn - Formål: Opprette brukerprofil, til bruk i annonser og kontrakter. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (a) - samtykke og GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale ved aktivt leieforhold.
   

 • Om du eier leilighet - Formål: For å ikke matche deg med andre som eier leilighet. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Passord - Formål: Opprette brukerprofil - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Personlige profilinnstillinger - Formål: Gi deg den beste bruksopplevelsen. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (f) - interesseavveining, hvor Vår berettigede interesse er å optimalisere brukeropplevelsen av tjenesten og nettsiden.
   

 • Preferanser - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Personnummer - Formål: Til bruk ved Bank-ID signering, kredittvurdering og inngåelse av leiekontrakt. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (a) - samtykke og GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale ved inngåelse av leiekontrakt.
   

 • Informasjon om hvilke leieobjekter du har sett på - Formål: Gi deg den beste kundeopplevelsen ved å kunne lagre hvilke annonser du liker best. Informasjon som hjelper utleier med å se hvor populær annonsen er. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (f) - interesseavveining, hvor Vår berettigede interesse er å optimalisere brukeropplevelsen og måle annonsers popularitet.
   

 • Personlighet - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Statsborgerskap - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Stilling - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Utdannelse - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.
   

 • Ønsket antall boligpartnere - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg.

Ønsket bosted - Formål: Matche deg med andre leietakere. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - oppfylle avtale med Deg. Vi samler også inn personopplysninger som nevnt ovenfor fra tredjeparter som Du har et kontraktsforhold med i forbindelse med leie av leieobjekter. - Formål: Forvalte leieforholdet digitalt. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 6 (1) (b) - avtale.

I utgangspunktet behandler Vi ikke inn sensitive personopplysninger om Deg, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby Våre Tjeneste til Deg. I de tilfeller Vi ønsker å behandle sensitive personopplysninger vil Vi først søke å innhente Ditt uttrykkelige samtykke. - Formål: Gi deg spesielle tjenester du etterspør. - Behandlingsgrunnlag: GDPR artikkel 9 (2) (a) - uttrykkelig samtykke.

Hvis barn under 16 år har gitt Oss personopplysninger, vil Vi slette opplysningene så snart Vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte Oss som angitt i punkt 16.

5. Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger Du avgir ved registrering for bruk av Tjenesten og ved løpende bruk av Tjenesten, når du abonnerer på et nyhetsbrev, svarer på en undersøkelse eller markedsføringskommunikasjon, besøker Nettsiden, benytter bestemte funksjoner på Nettsiden, fyller ut et skjema, eller benytter eller skriver inn informasjon på vår Nettside.

6. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at Du kan føle deg trygg på at opplysninger om Deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at Du kan nyttiggjøre Deg av våre tjenester.

Vi vil behandle personopplysninger som Vi mottar direkte fra deg, våre samarbeidspartnere eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via Våre servere) for de formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av Tjenesten samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med Vår behandling av Dine personopplysninger er å betjene Din bruk av Tjenesten på en best mulig måte. Når Du oppgir personopplysninger for å få tilgang til Vår Tjeneste, vil Vi behandle Dine personopplysninger for å:

 • Administrere en undersøkelse, Din bruk av Nettsiden eller Tjenesten.

 • Be om og presentere vurderinger av brukere og Tjenesten.

 • Behandle ordrer og transaksjoner og å sende Deg informasjon og oppdateringer vedrørende slike ordrer og transaksjoner.

 • Bistå Deg og Våre samarbeidspartnere i forbindelse med tvister.

 • Følge opp Dine forespørsler.

 • Gi deg kundeservice når Vi svarer på Dine forespørsler om bistand.

 • Gjennomføre interne undersøkelser og risikovurderinger.

 • Holde deg orientert om Våre tilbud, Våre tjenester og nyheter.

 • Innhente best mulig tilbud om bosted for Deg.

 • Registrere og forebygge svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.

 • Sende Deg service- eller driftsmeldinger, for eksempel oppdateringer, sikkerhetsvarsler og kontovarsler.

 • Tilby, forbedre, vedlikeholde og beskytte Tjenesten og dets innhold for å kunne gi Deg bedre kundeservice.

 • Tilpasse Din brukeropplevelse og å tillate Oss å levere den type innhold og som Du er mest interessert i.

 • Verifisere Deg som Bruker og informasjon Du har tilgjengeliggjort i Tjenesten.

 • La utleiere kontakte deg gjennom vår leietakerdatabase.

 • Markedsføre Tjenesten. Vi formidler tilbud, nyheter og informasjon om Tjenesten som Vi mener er relevant for Deg gjennom nyhetsbrev på e-post. Merk at direkte elektronisk markedsføring er basert på ditt samtykke, som Du kan trekke tilbake når som helst. For å sikre relevant markedsføring på andre nettsteder eller tjenester, samarbeider vi med markedsføringspartnere som Google Ads, LinkedIn, Meta/Facebook og Snapchat. Du kan velge bort personlig markedsføring i andre digitale kanaler i dine kontoinnstillinger for tjenestene du bruker.

Vi gjennomfører også anonymiserte analyser for å kunne forbedre Vår Tjeneste. Slike analyser vil gjennomføres ved bruk av aggregerte og anonymiserte personopplysninger, og disse opplysningene vil ikke kunne benyttes til å identifisere Deg som person.

Dersom Du har samtykket til elektronisk markedsføring vil Du også kunne motta informasjon med tilbud og nyheter fra Våre samarbeidspartnere innenfor kategorier spesifisert i pkt. 3.

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra Deg om bruk til annet formål.

7. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?

Vi vil ikke lagre Dine personopplysninger lenger og i større grad enn nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Tidsperioden som Vi lagrer personopplysninger vil variere, avhengig av bruken av Tjenesten og hvilke personopplysninger det gjelder.

Når Dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for Vårt formål, har Vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra Din brukerprofil. Dersom Du velger å slette profilen Din, vil også Dine personopplysninger slettes.

8. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi samarbeider med tredjeparter for å levere Tjenesten og Vi kan dele dine personopplysninger med organisasjoner som er Våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere, og som er involvert i utleievirksomhet, utleiemegling, databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre forretningssystemer, prosedyrer og infrastruktur, inkludert testing eller oppgradering av Våre datasystemer eller som på annen måte forenkler Vår Tjeneste.

Disse tredjepartene har bare tilgang til Dine personopplysninger for det formåloppfylle Våre forpliktelser overfor deg, levere Tjenesten eller dersom Du for øvrig har samtykket til dette.

Vi bruker et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om Din bruk av Vår Nettside. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte Du besøker Vår Nettside, hvilke sider Du besøker når Du gjør det, og hvilke andre nettsider Du besøkte før Du kom til Vår Nettside. Vi bruker dataene Vi får fra Google Analytics kun for å forbedre Vår Nettside. Google Analytics samler bare den IP-adressen som er tildelt Deg på datoen Du besøker Vår Nettside, i stedet for Ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. Vi kombinerer ikke dataene vi samlet inn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren Din for å identifisere Deg som en unik bruker neste gang Du besøker Vår Nettside, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om Dine besøk på Vår Nettside, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne Deg på returbesøk på Vår Nettside ved å deaktivere informasjonskapsler i Din nettleser.

Hvis Vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av Oss, vil Vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til Oss og Vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av Dine personopplysninger det formål.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra Oss er forpliktet til å følge Våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Vår Tjeneste, vil personopplysninger Vi har lagret om Deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til Våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos Oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av Oss, vil Vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper Oss eller Vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av Oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende Dine personopplysninger som beskrevet i denne Personvernerklæringen.

9. Tredjepartslinker

Av og til, etter vårt skjønn, kan Vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på Vår Nettside. Vi kan også ha lenker på Vår nettside til andre nettsteder som ikke er under Vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer Deg til å lese personvernreglene for hver nettside Du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

10. Synlighet

Vi vil vise Dine personopplysninger på din profilside og andre steder på Nettsiden i henhold til innstillingene Du angir i Din profil og Din interaksjon med andre brukere. Vi anbefaler at Du beskytter Din anonymitet dersom Du anser det påkrevd, og Vi oppfordrer Deg til å tenke nøye på hvilke personopplysninger Du oppgir på Din profilside eller i forbindelse med Din interaksjon med andre brukere.

11. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på Nettsiden. Vår bruk av informasjonskapsler reguleres av Våre vilkår for informasjonskapsler. Vi behandler informasjon innsamlet ved bruk av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer.

12. Sikkerhet

Beskyttelse av Dine personopplysninger er viktig for Oss. Derfor gjør Vi det Vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av Dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter Oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer Våre datainnsamlinger, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til Våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner med kredittkort behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon Du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Hvis en ansatt hos Oss misbruker Dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor Vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av Tjenesten, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor Vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom Oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvik vedrørende Dine personopplysninger vil Vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

13. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Vi vil i så fall sikre at Dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med Oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

14. Dine Rettigheter

Vi forsøker å sikre at personopplysninger som er samlet inn av Oss er nøyaktige, oppdaterte og fullstendige for det formål som Vi behandler disse personopplysningene for. Hvis Vi blir oppmerksomme på at personopplysninger er unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige, vil Vi revidere personopplysningene og om nødvendig bruke Vår beste innsats for å informere tredjeparter som har mottatt disse personopplysningene slik at de også kan rette dem. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Vi behandler om Deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på Ditt samtykke, kan Du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. For å beskytte Oss mot falske forespørsler om tilgang, kan Vi kreve tilstrekkelig informasjon av Deg for å bekrefte at den som sendte forespørselen, er autorisert til å gjøre det. Vi kan også avvise forespørsler som er urimelig repetitive, krever uforholdsmessig teknisk innsats (for eksempel å utvikle et nytt system eller fundamentalt endre en eksisterende praksis), eller være ekstremt upraktisk (for eksempel forespørsler om informasjon som ligger på backup-systemer).

Alle registrerte brukere kan gjennomgå, oppdatere, rette eller slette personopplysningene som er oppgitt i sin registrering eller profil ved å endre deres innstillinger i deres profil. Hvis Du sletter alle slike personopplysninger helt, kan profilen Din bli deaktivert.

Du kan også kontakte Oss ved å benytte kontaktinformasjonen nedenfor i punkt 16 dersom Du ønsker å utøve Dine rettigheter. Du har rett til å klage over Vår behandling av Dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer Deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Vår behandling av personopplysninger med Oss først.

15. Endring

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at Tjenesten utvides eller endres, og Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra Deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du her. Ved større endringer vil Vi også kunne forsøke å kontakte Deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på Vår Nettside.

16. Kontakt

Dersom Du ønsker å utøve Dine rettigheter, har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen eller Vår behandling eller ønsker å klage på Vår behandling, kan Du kontakte Oss på legal@uniteliving.com.

 

Vi vil gjennomgå alle klager og hvis en klage er funnet berettiget, vil Vi iverksette alle rimelige skritt for å løse problemet.

bottom of page