top of page
Søk
  • Forfatterens bildeEgil Hanger

Christian Wierøds tanker om morgendagens eiendomsbransje

Oppdatert: 25. jul. 2019

Det er aldri lett å spå fremtiden, men jeg kan prøve å tyde ”værmeldingen” basert på de trendene vi ser i markedet i dag. Eiendomsbransjen har som kjent vært preget av mindre innovasjon enn andre bransjer det siste tiår. Mye fordi de gamle metodene har fungert bra og eiendom har historisk sett vært en god investering som har gitt bra avkastning. På mange måter har det vært nok penger i bransjen til å ikke effektivisere og automatisere. Sistnevnte kan også virke skummelt, da det er et stort steg å ta.

Foto: Daglig leder i Unite Living, Christian Wierød. Fotograf: Malin Staurheim Engrav.

"Jeg tror den frigjorte tiden vil bli brukt på å øke marginene, servicenivået, vedlikehold, planlegging og alt annet som i dag nedprioriteres.", sier Christian Wierød, Daglig leder i Unite Living.

En av trendene som er med på å endre dette nå er at det er en ny generasjon som begynner å ta over for den forrige i bransjen. Den nye generasjonen har vokst opp med digitale løsninger. De ønsker således også å bruke digitale løsninger på jobb. MedTech, FinTech, EdTech osv. har banet vei for PropTech som betyr Property Technology. Spesielt har nye betalingsløsninger fra FinTech, AI, big data og 3D-printing banet vei for nye løsninger. 15% av all venture kapital har de siste 3 årene har blitt investert i PropTech og vi har enda ikke sett resultatet av dette. Mye innovasjon skjer i konstruksjon av bygninger, effektivisering av byggeprosesser, sensorer (smart homes & IoT) og analysering av BIM. Basert på disse trendene ser jeg for meg en eiendomsbransje hvor tegninger (BIM) blir laget mer eller mindre helautomatisk ved hjelp av AI, bygging av bygninger ved hjelp av 3D-printing, gjenbruk av gamle bygg ved smart rivning eller gjenbruk av eksisterende konstruksjoner, bygg som snakker med oss ved hjelp av sensorer, bygg som er selvforsynte av energi, kjøp og salg av alle bygg ved hjelp av plattformer, bruk av Block Chain teknologi for tinglysing av dokumenter, svært lite papirer i bransjen – det meste i digitale arkiv og plattformisering av det meste. Når det kommer til utleie av bolig er visjonen at dette skjer via plattformer og mest mulig helautomatisk ved hjelp av ratingsystemer, betalingsløsninger, digitale inn- og utflytteprotokoller, video, forsikringsløsninger, AI og algoritmer som gjør matching av leietakere og utleieobjekter enklere og andre effektive løsninger. I fremtiden legger man en utleiebolig inn i et digitalt økosystem og økosystemet tar hånd av å bruke enheten på best mulig måte som resulterer i minst mulig ledighet. Det kan være automatisk bytting av korttidsleie og langtidsleie basert på sesong og etterspørsel. Det kan være å leie ut til flere pendlere basert på når de har behov for boligen – det vil øke leieinntekter betraktelig. Det kan selvfølgelig også være å leie ut til flere leietakere som er matchet og bakgrunns-sjekket på forhånd. Vi i Unite Living jobber med å digitalisere og automatisere boligutleie fra A til Å ved hjelp av en flersidig plattform. Det gir en sømløs brukeropplevelse fra start til slutt for både leietakere og utleiere. I tillegg handler det om å komme frem til en god standard for bransjen som alle kan stå inne for. Dette fører til stordriftsfordeler og bedre marginer for alle parter involvert i økosystemet. På mange måter handler det om å jobbe sammen for å skape bedre resultater for alle utleiere. Det er tross alt ikke på systemnivå konkurransen skjer. Se for eksempel på flyselskaper. Alle bruker samme underliggende system, men konkurransen skjer ute i markedet. Det samme gjelder for utleiemarkedet. Til slutt vil jeg understreke at jeg ikke tror mange vil miste jobben sin i bransjen pga. digitalisering og automatisering. Jeg tror den frigjorte tiden vil bli brukt på å øke marginene, servicenivået, vedlikehold, planlegging og alt annet som i dag nedprioriteres. Vi ser frem til morgendagens eiendomsbransje! Les mer om Unite Living og våres løsninger her

59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page