top of page
Søk
  • Forfatterens bildeEgil Hanger

Hva skal man gjøre når husleien har forfalt?

Oppdatert: 25. jul. 2019

Den viktigste delen av utleie er å ha trygghet i at husleien blir betalt. Utleiere legger ned store ressurser i å sørge for å ha leietakere som gjør opp for seg, men hva skjer de gangene husleien ikke blir betalt?

På tross av virkemidler som kredittsjekk, referansesjekk osv. hender det støtt og stadig at man havner i situasjoner hvor leietaker ikke kan eller vil gjøre opp for seg. Unite Living har registrert at praksisen for videre oppfølging nesten er like mange som vi har kunder. Hva er de beste metodene for å sørge for å få inn utestående husleie, men også tilrettelegge for bedre betalingsvillighet, eller i verste fall starte utkastelsesprossesen? Slik vi har kartlagt så finnes det tre ulike måter å gjøre denne jobben på: InkassoløpetDet mest brukte alternativet blant Unite Livings kunder er å kjøre ett tradisjonelt inkassoforløp med enten purregebyr etter 14 dager etter forfall, og inkassovarsel etter 14 nye dager, eller inkassovarsel 14 dager etter forfall. Fordelen med denne løsningen er at den ofte gir utleier ekstra inntekter i form av gebyrer dette fører med seg. Slik vi ser på det kan ulempen med denne varianten være tiden det tar før utkastelsesprossesen kan komme i gang. Når man sender purringer m/gebyr og inkassovarsel m/gebyr faller dette innunder inkassoloven som gir leietaker 14 dager etter inkassovarsel til å betale kravet. Dette kan forsinke en oversendelse av saken til namsmannen for utkastelse med opp til 42 dager. Når vi da har i bakhodet at namsmannen ofte har 1-2 mnd ventetid for behandling av saker er det stor fare for at depositum er spist opp før man i det hele tatt kommer til omkostninger, og potensielle skader på boligen. Påkrav, og begjæring om fravikelseEn variant som gjøres av noen av våre kunder er å være tidlig ute med påkrav(varsel om fravikelse) til leietakere. I følge husleieloven kan dette varselet sendes så tidlig som en dag etter forfalt husleie, og gir leietaker 14 dager før kravet kan sendes til namsmannen med begjæring av fravikelse. Fordelen dette gir er en hurtigere prossess for de hvor man må gå hele steget til utkastelse. I tillegg kan inntektene sikres med at man kan legge til administrasjonsgebyr. Våre kunder sier dette fører til en større betalingsvilje da konsekvensene blir alvorlige på et tidligere tidspunkt. Ulempen med denne prosessen er at det ofte kan virke ganske hardt for leietaker å sende varsel om fravikelse så tidlig etter forfalt husleie. Manuell purring uten gebyrerVi opplever fortsatt at enkelte av våre kunder ikke benytter seg av automatiske varsler eller hverken purregebyr/inkassoløsning. Dette er ikke en løsning som er å anbefale da man både kan gå glipp av inntekter, og også risikerer dårlige rutiner på oppfølging og oversending til namsmann. Som vi nevner over så ser vi at praksisen er veldig forskjellig fra selskap til selskap, og det er vanskelig å lande på en konklusjon på hva som er den beste for hver enkelt. Hva gjør Unite Living for å hjelpe utleiere/meglere?Med fleksibiliteten vi har i systemet vårt tillater vi alle å justere disse rutinene etter eget ønske. Flere kunder melder også om at muligheten for at leietakere kan opprette faste trekk på husleie gjør at flere betaler i tide, og eliminerer mye av oppfølgingsbehovet.

519 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page